Cseppkánon

Cseppkánon
Az előadás egyszerre tekint vissza és néz előre,  összegez és új utat nyit. Mozgásban van.
koncert – tánc – színház interferencia

A koncert: Egy elhangolódott rozoga zongora, egy  olvadó jégtömb, a csepegés, a sistergő gőz és a    színpadot elárasztó eső kánonja hullámoznak együtt  egy 17 tagú kórus hangáradatával.

A tánc: Az előadás egyik szellemi és egyben  koreográfiai alapeleme a Tai Chi Chuan művészete.  Az  áramlás, a nyugalom, az ellentétes minőségek  tiszta,  éles szembefordítása és kiegyenlítése. A  folyamatos  jelenlét tudatállapota mozdulatban.

színház: Még a kezdetekben, a 80-as években hoztunk létre egy előadást, amit Hérakleitosz, az i.e. 600 körül élt görög filozófus 131 fennmaradt mondattöredéke inspirált.  Amikor e jelen “jubileumi, korszakösszegző” előadásunkon kezdtem gondolkodni, rájöttem, hogy 30 éve, folyamatosan Hérakleitosszal beszélgetek. Írom saját mondataimat, rendezem előadásaimat, amik most úgy tűnnek, mind egy évtizedeken átívelő, képzeletbeli dialógus töredékei. Lassan be kellett látnom, hogy ennek az előadásnak nem lehet más mozgatórugója, mint az eddigieket összegző, de immár tudatosan megélt beszélgetésfolyam Hérakleitosszal – Artus nyelven.

Interferencia: Így az előadás olyannak tűnhet, mint egyetlen mozdulat, egyetlen hang, egyetlen kép folyamatos átalakulásban.

Goda Gábor